Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 15
Tháng 01 : 267
Năm 2021 : 267
 • NGUYỄN GIANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Vật Lý
  • Điện thoại:
   0914470752
  • Email:
   ngiang.c2nttruc.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Đồng Minh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Hóa
  • Điện thoại:
   0905041011
  • Email:
   dmson.c2mlinh.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công Đoàn
  • Điện thoại:
   0926092222
  • Email:
   NTTAM.c2mlinh.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Võ Hoài Nhơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ CHỦ TỊCH CĐCS
  • Email:
   vhnhon.c2mlinh.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Phan Hoàng Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BCH CĐ
  • Email:
   phgiang.c2mlinh.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Ngữ văn-Nhạc-Mĩ Thuật
  • Điện thoại:
   0905082450
  • Email:
   ntyen.c2mlinh.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Ngọc Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Ngữ văn-Nhạc-Mĩ Thuật
  • Email:
   ntnha.c2mlinh.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Võ Văn Thiệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Hóa-Sinh-Thể dục
  • Điện thoại:
   0905770754
  • Email:
   vvthieu.c2mlinh.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Văn Hiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Email:
   nvh.c2mlinh.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Văn Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng PTĐ
  • Email:
   tvhung.c2mlinh.vn@khanhhoa.edu.vn
Video Clip
Văn bản mới