1. Huỳnh Văn Giáo - Bí thư chi bộ

2. Đồng Minh Sơn   -  Phó Bí thư

3. Nguyễn Thị Tâm     - Chi ủy viên

4. Nguyễn Tấn Hoành

5. Nguyễn Thành Xinh

6. Đặng Mai Quốc Khánh

7. Trần Thị Thanh Hà

8. Võ Thị Thùy Khuê

9. Võ Hoài Nhơn

10. Nguyễn Hùng Triều

11. Lê Khải Binh

12. Võ Văn Thiệu

13. Trần Thị Tường

14. Hồ Thị Thu Hương

15. Lê Đình Quốc

16. Trần Thị Ngọc Tuyết

17. Nguyễn Thơm

18.  Nguyễn Văn Hiên

19. Phan Hoàng Giang

20. Trần Văn Hùng

21. Nguyễn Thị Yến

22. Võ Thị Kim Chung

23.  Lê Bảo Hưng

24. Bùi Hoàng Thy

25. Đặng Thị Thùy Trâm

26. Hồ Thị Thu Thảo

27. Nguyễn Thị Kim Ngân