Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Mê Linh

Vạn Phú, Vạn Ninh, Khánh hòa
02583840571
c2mlinh@khanhhoa.edu.vn